Sargāsim dabu un daba sargās mūs

Mēs visi esam atkarīgi no mūsu planētas veselības stāvokļa. Planētas veselības stāvokļa saglabāšana un aizsardzība nozīmē to, ka mums vajag prātīgi izmantot mūsu dabas resursus, ka mums vajag palīdzēt atjaunoties tai videi, kuru mēs paši bojājam ar savu eksistēšanu – piesārņojam gaisu un ūdeni, kā arī augsni.
Daudzas ekoloģiskās krīzes uz mūsu planētas notiek tāpēc, ka cilvēks neapdomīgi iejaucas normālos dabas procesos un negrib saprast, kādas sekas mums visiem draud turpmāk.

Dabas aizsardzības speciālisti – ekologi, dala visus dabas resursus divās kategorijās. Pie pirmās kategorijas pieder tie dabas resursi, kurus nav iespējams atjaunot un pie otrās kategorijas pieder tie dabas resursi, kurus ir iespējams atjaunot. Pie pirmās grupas pieder: ogles, nafta, gāze, minerāļi, ja mēs tos izlietojam, mums vairs nav iespējas tos atjaunot, tāpēc tos vajag izmantot ļoti saudzīgi. Pie otrās grupas pieder: savvaļas dzīvnieki, meži, ūdens, zeme. Šos resursus ir iespējams atjaunot, ja tiek pielietotas pareizas saimniekošanas metodes.

Mīlestība pret dabu un rūpes par to, sākas ar mazumiņu: ja esat kaut kur aizbraukuši, savāciet pēc sevis visus atkritumus, neatstājiet tos mētājoties mežā malā vai pļavas vidū, ja kurināt ugunskuru, tad visu laiku to pieskatiet, lai mežā neizceļas ugunsgrēks, necērtiet bez vajadzības kokus un necenties koka mizā ieskrāpēt savus iniciāļus, nepiesārņojiet ūdeni ar dažādiem atkritumiem, cieniet pasauli un dabu un viņa jums atbildēs ar to pašu.

Augsti attīstītās valstīs, viens cilvēks dienā iztērē aptuveni 500 litru ūdens. Ūdens ekonomija ir ļoti svarīga lai apmierinātu visas, strauji augošā cilvēku skaita vajadzības. Šī problēma attīstās un progresē ļoti strauji un ne par velti daudzi zinātnieki izsaka ne visai iepriecinošus minējumus par to, kāds ūdens būs pieejams nākotnē. Šo problēmu var iedalīt divās daļās: ūdens kvalitāte un ūdens daudzums.

Piesārņojumi, kuri nonāk ūdenī, padara lielāko daļu ūdens nederīgu lietošanai bez tā attīrīšanas. Diemžēl, visiem planētas iedzīvotājiem nav iespējams saņemt ūdeni pietiekamā daudzumā. Viena daļa pasaules iedzīvotāju bieži vien cieš no plūdiem, bet otra – no sausuma.

Mēs visi varam sniegt dabai palīdzību un savākt ūdens tilpņu tuvumā izmētātos atkritumus, metālus, stiklus, plastmasas pudeles, polietilēna maisiņus, gumijas izstrādājumus.

Ja ir iespēja, tad var stādīt augus un krūmus avotu, upju, ezeru krastos, lai pasargātu tos no izskalošanas. Pirms tam, tas noteikti ir jāsaskaņo ar īpašnieku vai attiecīgajām iestādēm, kurām šī zeme pieder.

Augsne. Vēja un ūdens iedarbībā zeme zaudē savu auglīgo slāni, bet tas ir ļoti vajadzīgs, lai varētu izaudzēt dažādus produktus, kuri tik ļoti ir nepieciešami mūsu dzīvībai. Augsne ir vajadzīga, lai augtu zāle, kuru ēd dzīvnieki, kuri apgādā mūs ar gaļu, pienu un ādu.

Dabai ir vajadzīgi daudzi gadi, lai izveidotu vismaz divus centimetrus augsnes. Izņemot eroziju, lielas platības auglīgās zemes katru dienu tiek tērētas māju būvniecības dēļ, ceļu un lidostu būvniecības dēļ, kā arī sabiedrisko ēku būvniecības dēļ.

Ir ļoti svarīgi saudzīgi izturēties pret auglīgo augsnes virskārtu. Te atkal ir jārunā par to, ka vajag savākt aiz sevis visus atkritumus, jo ja mēs tik nesaudzīgi izturēsimies pret zemi, tad ātri vien zaļās zāles vietā varēsim redzēt tīrumus, kuri būs pārklāti ar polietilēna maisiņiem, plastmasas pudelēm un citiem iesaiņojamajiem materiāliem. Ir ļoti bēdīgi noskatīties, ka neapzinīgi cilvēki izgāž atkritumus mežos, grāvmalās un pļavās.

Ja katrs no mums būs spējīgs aiz sevis atstāt tīru, kārtīgu, sakoptu to vietu, kurā viņš ir atpūties un izbaudījis dabu, tad mūsu planēta kļūs daudz sakoptāka un tīrāka un ja mēs saudzēsim dabu, daba saudzēs arī mūs.